This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Työssäoppimisjaksot

Kirjoita työssäoppimisjaksoistasi:

- vertaile ensimmäistä ja toista TO-jaksoa; kuvaile ammatillista kasvua

- kerro onnistumisista ja haasteista toisella TO-jaksolla

- arvioi itseäsi työntekijänä.

Kirjoita myös, mitä odotat seuraavalta TO-jaksolta:

- minne haluaisit työssäoppimaan

- mitä tavoitteita sinulla on ja miten voisit päästä niihin.

Voit kertoa myös muista tulevaisuudensuunnitelmistasi.

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username