This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Maria työkokemus

Työkokemuksia löytyy paljon. Olen työskennellyt lasten ja nuorten parissa ja asiakaspalveluvaltaisissa tehtävissä  sekä nuorisotyössä. Olen ollut myös ATK- homissa ja tehnyt sitä sun tätä. Mielestäni kaikki työ on tuonut minulle paljon etuja. On kiva katsella omaa asioluotteloa, kun työkokemusta on niin paljon. Mielestäni on hyvä, jos löytyy eri aloilta kokemusta. Tulevaisuudessa haluan kunnon ammatin, ja nykyään työantajat katsovat  työkokemuksia hyvällä. Siksi kaikki työt/ työharjoittelu on eduksi.Työntekijänä olen iloinen, reipas ja ulospäinsuuntautunut..

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Monipuolinen työkokemus on tosiaan hyväksi!
mervikuismanen   (20.05.2014 18:07)
  Reply