This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

MarinaPyhiinvaellus Mekkaan

Hajjilla tarkoitetaan pyhiinvaellusmatkaa Mekkaan Saudi-Arabiassa, ja se on yksi islamin viidestä pilarista. Se suoritetaan islamilaisen vuoden 12:nnen ja viimeisen kuukauden Dhu-l-Hijjah'n toisella viikolla (8. - 12.päivänä). Näinä päivinä pyhiinvaeltajat tutustuvat profeetta Muhammedin (SAAS) hengelliseen ja historialliseen ympäristöön ja vahvistuvat uskossa.

Hajjille lähteminen kerran elämässä on jokaisen muslimin (miehen ja naisen) velvollisuus, jos:

  • hänen terveytensä on hyvä ja hän on täysissä sielunvoimissa
  • hän on täysi-ikäinen
  • hänellä on tarvittavat varat ja mahdollisuudet suoriutua matkasta
  • hän on vapaa.

Jos yksi näistä edellytyksistä puuttuu, ei Hajj ole henkilölle pakollinen. Vuosittain noin 2,5 miljoonaa muslimia tekee Hajjin. Se on ilontäyteinen muslimien veljeyden ja tasa-arvoisuuden näyte. Muslimeja kaikista sosiaaliluokista ja jokaisesta maailman kolkasta kokoontuu Mekkaan vastauksena Jumalan kutsuun. He pukeutuvat kaikki samalla vaatimattomalla tavalla, ovatpa sitten köyhiä tai rikkaita, värillisiä tai valkoihoisia, ja täyttävät samat määrätyt velvollisuudet ja rukoukset, ainoana tarkoituksenaan Kaikkivaltiaan Jumalan ylistäminen.

Ollakseen pätevä ja Jumalan hyväksymä pyhiinvaelluksen tulee täyttää neljä ehtoa:

  1. "Al-Ihram: Pyhiinvaeltajan tulee olla pukeutunut erityiseen pyhiinvaellusasuun eli ihramiin.
  2. Al-Wuquf bi-Arafa: Pyhiinvaeltajan tulee käydä Arafat-vuorella
  3. Tawaf Al-Ifada: Pyhiinvaeltajan tulee kiertää Kaaba seitsemän kertaa Dhu Al-Hijjah-kuun kymmenentenä päivänä
  4. Pyhiinvaeltajan tulee kulkea toistuvasti edestakaisin Safan ja Marwan kukkuloiden välillä." (http://fi.wikipedia.org/wiki/Had%C5%BE 28.4.14)

"On pukeuduttava "Ihram-vaatteeseen" (pyhiinvaellusasuun) sekä Hajjin että Umran rituaaleja suoritettaessa. Miehillä Ihram-vaate koostuu kahdestä valkoisesta kankaanpalasta.  Naisille ei ole määrätty mitään tiettyä asua, mutta on tapana pukeutua kokopitkään asuun ja hijabiin (päähuiviin)."

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Valitsin aiheen, koska jokaisen islam uskoisen täytyy käydä pyhiinvaelluksessa, se vahvistaa usko ja Mekassa pääset lähemmäs luojaasi.
Se on tärkeä minulle. Kun äitini menee sinne niin tahtoisin mennä mukaa, koska se tuo enemmän ns " hyvää"
marinashbib   (21.05.2014 13:33)
  Reply

Valitsit loistavan aiheen!

Voisit myös kertoa, miksi valitsit tämän aiheen ja miksi se on sinulle ehkä tärkeä.
mervikuismanen   (20.05.2014 17:43)
  Reply