This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Siiri ja työyhteisö

Yritysten ja työntekijöiden kannalta työilmapiiri on tärkeä asia. Työntekijöiden on viihdyttävä työpaikalla, että he ylipäätänsä jaksavat käydä töissä. Työhteisön olisi hyvä olla yhtenäinen ja että kaikki puhaltaisivat yhteen hiileen yrityksen hyväksi. Turha kilpaileminen kannattaisi jättää pois. Työpaikoilla pitäisi ajatella, että kaikki ovat samanarvoisia ja että kaikkia on kohdeltava samalla tavalla. Työyhteisöä voi ylläpitää virkistymispäivillä ja muilla teemapäivillä, joissa ryhmä tekee yhdessä jotain. Jos työpaikoilla on kiusaamista, se vaikuttaa negatiivisesti työyhteisöön ja -ilmapiiriin.

Voisin kuvitella, että matkailualalla työyhteisöt hyviä. Toisaalta esimerkiksi hotellissa työskentely saattaa olla välillä aika kiireistä, joten se voi vaikuttaa työntekijöiden väleihin, jos on stressiä tms.

Itse voisin vaikuttaa työyhteisöön olemalla kaikille ystävällinen ja kannustamalla työkavereitani.

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

@Tiia Esimerksi ryhmäytymispäivät, pikkujoulut yms ovat hyvä tapa kehittää ryhmähenkeä ja unohtaa hetkeksi työkiireet.
siirikorhonen   (21.05.2014 13:37)
  Reply

Tärkeitä asioita! Hyvä huomio turhasta kilpailemisesta!
mervikuismanen   (20.05.2014 18:51)
  Reply

Olet hyvin saanut listattua työyhteisölle tärkeitä piirteitä. Viihtyvyys ja yhteistyö ovat tärkeitä niin työntekijöille kuin yrityksellekkin.

Omasta mielestäni pieni kilpailuhenkisyys yrityksen sisälläkin voi olla hyväksi, kunhan se ei mene niin pitkälle, että työntekijät alkavat kilpailun vuoksi sabotoimaan toistensa työskentelyä.

Onko sinulla mielessä joitain keinoja, joilla hotelleissa saataisiin vähennettyä stressistä aiheutuvaa eripuraa?
Tiia   (12.05.2014 09:42)
  Reply