This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Marina ja työyhteisöö

Matkailualan työyhteisessö on positiivista ja kansainvälistä ilmapiiriä. On kivaa työskennellä ihmisten kanssa, jotka tahtovat kehittää matkailualan työyhteisöä.

Hyvä työyhteisö on kannustava ilmapiiri, yhteistyö toimii ja monipuolista osaamista hyödynnetään. Myös esimiehellä tehtävänä on pitää huolta siitä, että työyhteisön perusrakenteet ovat kunnossa ja että toiminnan tavoitteet ohjaavat työn tekemistä.

Voin itse vaikuttaa hyvään työyhteisöön vaikuttamalla omaan työhön. esim. Työkuorma on sopiva, olen avoin, kannustava ja uskallan puhua ongelmista, olen valmis tekemään muutoksia ja yhteistyö sujuu.

Työntekijä hyötyy muun muassa paljon hyvässä työyhteisössä esim. hyvinvointo paranee,työ imu lisääntyy, sitoutuminen vahvistuu, vastuunotto lisääntyy sekä yhteistyötaidot kehittyvät.

Hyvä työyhteisö mahdollistaa innovatiivisuuden ja muutoksien toteuttamisen onnistuneesti. Myönteisen kokemuksen taustalla on usein yhdessä tehtyä kehittämistyötä. Ristiriitoja syntyy ajoittain kaikissa työyhteisöissä, se on luonnollista.

Alla oleva kuva voi kertoa loput mielipiteeni hyvästä toimivasta työyhteisöstä. :)

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Hienoa, mutta muista merkitä lähteet!
mervikuismanen   (20.05.2014 18:48)
  Reply