This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Diem ja työyhteisö

 Matkailualalla tapahtuu koko ajan ja vilinää käy suuntaan ja toiseen. Matkailu kulkee trendien mukana ja se määrää tahdin. Minusta hyvä työilmapiiri on, kun kaikki pystyvät työskentelemään kaikkien kanssa, vaikka eivät parhaita ystäviä olekaan. Se osoittaa ammattimaisuutta.

Matkailualalla kuitenkin työstentelee niin paljon erilaisia ihmisiä eri kulttuureista. Voin vaikuttaa ilmapiiriin omalla osuudellani olemalla oma itseni, kuitenkaan ketään loukkaamatta.

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Tärkeitä asioita!
mervikuismanen   (20.05.2014 18:50)
  Reply