This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Maria ja AP

Asiakaspalvelu on yksi tärkeä asia meidän ammattissa.Ensimmäisen vuoden työssäoppimisen aihe oli asiakaspalvelu ja se oli tosi mielenkiintoinen aihe.Minun mielestäni minusta tulee hyvä asiakaspalvelija,jos saan enemmän kokemusta ja kielitaitoa.

Asiakkaat ovat erillaiset ja asiakaspalvelijan pitää olla aina valmis auttamaan.Hänen pitää olla rohkea,ystävällinen,hyvin sosiaallinen ja puhelias.

Kielitaito on myös tärkeä juttu asiakaspalvelussa.

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Hyvä, mutta katso vielä tehtävänanto!
mervikuismanen   (20.05.2014 18:41)
  Reply