This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Tiia ja työyhteisö

Millaista on työskennellä matkailualan työyhteisössä? En tiedä olenko suoranaisesti työskennellyt matkailualan työyhteisössä, sillä en ole työskennellyt yrityksessä, joka olisi luokiteltu suoraan matkailualan yritykseksi. Mutta en usko että matkailualan työyhteisössä työskenteleminen poikkeaisi mitenkään muista työyhteisöistä. Tietysti kiirettä on, ja esimerkiksi joillakin safareilla saattaa olla pidempiä työaikoja ja - matkoja työajan sisälläkin.

Hyvä työilmapiiri on mielestäni yksi tärkeimmistä tekijöistä, joka vaikuttaa omaan työmotivaatiooni sekä joissain määrin jopa työsuoritukseen. Kun yrityksessä on hyvä työilmapiiri, työntekijät ottavat toisensa huomioon, eivätkä esimerkiksi töksäyttele ikäviä asioita toisistaan. Mielestäni on myös tärkeää että työyhteisössä on mahdollista kysyä apua milloin vain sille on tarvetta, ja että apua myös annetaan. Myös pienet virheet on hyvä antaa anteeksi, sillä niitähän sattuu jokaiselle. Kaikkien kanssa ei voi tulla toimeen, eikä tarvitsekkaan mutta sitä ei tarvitse tuoda kovaan ääneen julki.

Itse pystyn parhaiten vaikuttamaan työyhteisön toimivuuteen täyttämällä yllä listaamani ehdot. Olemalla positiivinen, auttamalla muita ja uskaltamalla tehdä virheitä.

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

@mervikuismanen Kiitos, hyvä että sain mielestäsi koottua tärkeät asiat kasaan.
Tiia   (21.05.2014 13:37)
  Reply

Tärkeitä asioita!
mervikuismanen   (20.05.2014 18:49)
  Reply