This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Harrastukset

 

 

 

 

 

 

Kerro harrastuksestasi.

Pääpaino on omissa kokemuksissasi, mutta harrastuksen esittelyssä voit hyödyntää myös lähdetietoja.

Käytä Internet-lähteissä sekä suoraa lainausta että referointia.

 

Westie-video

Esimerkki lähteiden käytöstä

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username