This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Satu ja työyhteisö

Matkailualalla työskentely on suurimmaksi osaksi työyhteisössä toimimista. Kaikilla täytyy olla vaikutusvalta omaan työhön ja valta vaikuttaa myös työyhteisössä koko ilmapiiriin. Matkailuala on muutenkin niin ihmisläheinen työ, että jos työyhteisössä toimiminen ei onnistu, niin ei se myöskään asiakkaiden kanssa toimi. En tiedä, oliko Rovaniemellä hotellissa työskentely matkailualan työyhteisössä toimimista, mutta jos oli, niin työyhteisö ei ollut niin kannustava kuin kuvittelin.
 
Työilmapiiri tulee olla kannustava, jokaista arvostava ja hyvässä työilmapiirissä jokaista tulee kunnioittaa yksilönä. Jos työilmapiiri ei toimi, niin eihän työn tekeminen ole kivaa. Jokainen vaikuttaa työilmapiiriin ja siksi kannattaa aina miettiä omaa käytöstään työpaikalla.
 
Tulevaisuuden työpaikalla pyrin olemaan positiivinen ja antamaan muille hyvän kuvan itsestäni. Pyrin myös kuuntelemaan muiden mielipiteitä asioista, joita työyhteisössä käsitellään. Välinpitämättömyys ei tuota minkäälaista tulosta työilmapiirin suhteen. Joten itse olen valmis tekemään töitä hyvän työilmapiirin parantamiseksi työpaikalla.

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Tärkeitä asioita!
mervikuismanen   (20.05.2014 18:49)
  Reply