This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Maria T ja työssäoppimiset

Suoritin työssäoppimisen Virossa  Meresuu hotellissa Aiheena oli majoituspalvelu ja asiakaspalvelu, suoritin samassa paikassa kuin Anna. Työtehtäväni oli aamiaistarjoilu, kerrospalvelu ja respa. Opin paljon uutta. Olin tosi onnellinen, että olin just siellä, koska siellä oli paljon kavereita ja sen lisäksi se oli minun kotikaupunki . Toisena vuotena  minulla ei ollut työssäoppimista ollenkaan, koska kävin koulussa ja tein korvattavat tehtävät. Ensi vuonna suoritan toisen vuoden työssäoppimisen, koska minulla on täynnä kaikki 10  ov. valinnaisaineista.

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Hyvä, mutta voisit kuvailla tarkemmin, mitä kaikkea opit!
mervikuismanen   (20.05.2014 18:23)
  Reply