This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Maria ja työyhteisö

Työyhteisö on hyvin tärkeä asia.Ihminen,joka tekee töitä asiakaspalvelussa pitää osata työskennella ihmisten kanssa.Hyvä työyhteisö on se,jossa ihmiset kunnioita toisianne.

Ihmisten pitää osata kuunnella muita ja osata myös auttaa.

 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Kumman Marian teksti tämä on?
mervikuismanen   (22.05.2014 19:35)
  Reply

Tärkeitä asioita!
mervikuismanen   (20.05.2014 18:47)
  Reply