This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Carolina ja työyhteisö

TYÖYHTEISÖ

Matkailualan työyhteisössä pitää olla ulospäin suuntautunut, yhteistyökykyinen ja JOUSTAVA!  Työ on hyvin sosiaalista, kun joutuu olla asiakkaiden kanssa koko ajan tekemisissä.  Työ voi olla hetkistä, jolloin ilmapiiri voi olla kireää, mutta onneksi ne päivät ovat harvassa.  Tiedon välitys pitää hoitaa muuttuvien tilanteiden takia nopeasti, jotta asiat saataisiin nopeasti kuntoon.

Itse voin vaikuttaa näihin asioihin toimimalla sovitusti. Tai katsoa miten toimia tilanteen mukaan eli joustaa. Työilmapiiriin voin vaikuttaa omalla positiivisella asenteellani ja vuorovaikutus taidoillani. Jos jostakin on epäselvyyttäni, niin otan asiasta selvää ja yritän ratkoa asian.

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username